hotel-poznan.info
wakacje Poznań- Oferta Hoteli- Tanie hostele- Przewodniki i mapy- Rent-a-car- Wakacje- -
- O kraju- Kontakt-

Poznań - informacjePogoda w Poznaniu

wunderground.com

Szukaj hoteli:

Data zameldowania

Data wymeldowania

Pozna - jedno z najstarszych i najwikszych polskich miast, pooone nad rzek Wart, midzy Berlinem i Warszaw, lecz od stolicy Niemiec dzieli je mniejsza odlego. Stolica Wielkopolski, wojewdztwa wielkopolskiego i archidiecezji poznaskiej. Uznawany za kolebk narodzin pastwa polskiego. W przeszoci Pozna peni rol stolicy pastwa i siedziby wadcw. Pite pod wzgldem ludnoci miasto w Polsce. Bardzo wany wze drogowy i kolejowy w kraju. W miecie znajduje si port lotniczy awica o znaczeniu midzynarodowym.

Pozna to dynamiczny orodek gospodarczy, akademicki, naukowy i kulturalny. Dziki znakomitym wynikom ekonomicznym, rozwijajcej si gospodarce, i corocznym Midzynarodowym Targom Poznaskim miasto jest czsto nazywane gospodarcz stolic Polski. Pod wzgldem atrakcyjnoci inwestycyjnej nieznacznie tylko ustpuje znacznie wikszej Warszawie. Pozna stanowi rwnie duy orodek przemysowy.

Pozna ma jedn z pikniejszych Starwek z Polsce. Znajduje si tu wiele obiektw wartych zobaczenia, liczne: paace, kamienice, kocioy i klasztory, zamki i gmachy uytecznoci publicznej, pomniki, fontanny, parki i wiele innych cudw architektury.

W Poznaniu dziaa dziewi pastwowych szk wyszych i kilkanacie prywatnych, ksztaccych kilkadziesit tysicy studentw. Kontynuuj one tradycje takich placwek jak Akademia Lubraskiego, Kolegium Jezuickiego czy Uniwersytet Poznaski. W miecie dziaaj te liczne placwki badawcze. Wszystko to stawia Pozna wrd czoowych polskich orodkw akademickich.

Miasto nazywane jest rwnie "muzyczn stolic Polski" dziki sawnym chrom chopicym i mskim, organizowanym co 5 lat konkursom skrzypcowym oraz lutniczym im. Henryka Wieniawskiego a take dziki dziaalnoci orkiestry kameralnej pod dyrekcj Agnieszki Duczmal, opery i Polskiego Teatru Taca.

Pozna jako orodek ycia politycznego jest jednym z pierwszych polskich miast odnotowanych na kartach historii. S to, w zwizku z tym, e w owych czasach jzyk aciski by jzykiem uywanym przez wyksztacon cz spoeczestwa, zapisy w formie zlatynizowanej. Pierwszy znany zapis znajduje si w w kronice Thietmara pod rokiem 970 w formie episcopus Posnaniensis. W tej samej kronice pod rokiem 1005 za znajdujemy okrelenie ab urbe Posnani. Jako nominativus Pozna pojawia si w 1236 jako Posnania i 1247 jako Poznania. Poza nimi mona odnale te zapisy z 1146 i 1244 w formie in Poznan, ktre pozwalaj na wysnucie wniosku, e nazwa Pozna nie zmienia si na przestrzeni dziejw.

Obecnie jzykoznawcy zgadzaj si, e nazwa Pozna wywodzi si od imienia Poznan. Utworzono poprzez dodanie do imienia Poznana przyrostka -j, ktry jeszcze w czasach przedpimiennych zla si z poprzedzajc go liter n zmikczajc j do wspczesnego .

O ile wyjanienie nazwy nie nastrcza naukowcom problemu to samo imi Poznan nie jest do koca jasne. rda historyczne nie dostarczaj informacji o osobie, ktrej imieniem nazwano grd nad Wart. Nie jest te pewne, czy to sowiaskie imi wywodzce si od czasownika "pozna" naley do tzw. grupy imion imiesowowych, takich jak Miowan czy Biegan, czy te powstao jako skrcenie imienia dwuczonowego np. Poznamir

Pierwsze lady ludzi na terenie dzisiejszego Poznania pochodz z okresu okoo 8900 - 8000 roku p.n.e.. Byli to owcy reniferw. Wzgldnie stae osady powstay na przeomie V i IV tysiclecie p.n.e.. Okoo 2200 p.n.e. na tych ziemiach pojawia si ludno indoeuropejska, za z V wieku pochodz lady osadnictwa niezaprzeczalnie sowiaskiego (niektrzy dat pojawienia si Sowian przesuwaj nawet do XIII wieku p.n.e.) za w VIII wieku pojawili si tu Polanie, z tego okresu pochodzi te prawdopodobnie grd na Ostrowie Tumskim, ktry sta si zacztkiem dzisiejszego miasta. W X wieku grd znalaz si pod panowaniem Piastw, ktrzy uczynili go jednym z gwnych orodkw w swoim pastwie.

Pierwotnie miasto leao nad brzegiem Cybiny i prawym brzegiem Warty. Na pobliskim wzgrzu staa tam wwczas pogaska witynia i zamek ksicy. Pozna wie si rwnie z pocztkami polskiej pastwowoci. Jest to jedno z hipotetycznych miejsc chrztu Mieszka I w 966. W 968 sw siedzib umieci tu Jordan, pierwszy biskup Polski. Funkcje stoeczne grd peni do 1039, gdy zosta spalony przez Brzetysawa I. Co prawda Pozna straci swe polityczne znaczenie, jednak nadal pozosta prnym orodkiem gospodarczym. Kolejny okres rozkwitu przypada na rozbicie dzielnicowe, gdy grd sta si stolic wielkopolskiej linii Piastw. Jej przedstawiciele, ksita Przemys I i Bolesaw Pobony w 1253 lokowali miasto na lewym brzegu na prawie magdeburskim. Prace zapocztkowane przez ojca kontynuowa jeszcze Przemys II. Po jego tragicznej mierci w rozwoju miasta nastpi chwilowy zastj.

Kolejny, pomylny okres w historii Poznania rozpoczo wstpienie na tron Wadysawa Jagiey. Otwarcie szlaku czcego Litw z zachodni Europ oraz zamknicie dla polskich towarw Gdaska sprawiy, e Pozna sta si wanym wzem, w ktrym przecinay si szlaki handlowe. Z czasem wok miasta rozwina si sie konkurujcych z nim miasteczek nalecych gwnie do duchowiestwa i szlachty, tworzcych razem z Poznaniem prnie rozwijajc si konurbacj.
Pozna okoo 1617 roku
Pozna okoo 1617 roku

Trwajce kilkaset lat korzystne warunki dla rozwoju miasta przerwa w 1655 potop szwedzki. W krtkim okresie pokoju, ktry po nim nastpi Pozna usiowa si podnie, ale kolejne konflikty zbrojne takie jak wielka wojna pnocna, wojna o sukcesj polsk oraz wojna siedmioletnia sprawiy, e miasto pustoszyy rnorodne armie. Nadziej na pokj przyniosa dopiero elekcja Stanisawa Augusta Poniatowskiego, lecz rwnie na pocztku jego panowania o miasto walczyli barzanie z wojskami pruskimi, a nastpnie rosyjskimi, ktre opuciy miasto dopiero w 1775 roku.

Kilka kolejnych lat to kolejny okres pomylnoci zwizany z dziaalnoci Komisji Dobrego Porzdku i reformami Sejmu Czteroletniego, jednak zostay one zniweczone przez konfederacj targowick i II rozbir Polski w wyniku ktrego Pozna znalaz si pod Pruskim panowaniem.

W pierwszym okresie pruskiego panowania, nowe wadze dokonay integracji konurbacji w jeden organizm miejski oraz tworzc podstawy do rozbudowy Poznania w kierunku zachodnim. Klska Prus i zwyciskie powstanie w 1806 uczyniy Pozna jednym z gwnych miast Ksistwa Warszawskiego. Trwajce jednak wojny napoleoskie nie sprzyjay rozwojowi miasta. Po klsce Napoleona Pozna znalaz si ponownie, od 1815 roku pod Pruskim panowaniem, tym razem jako stolica autonomicznego Wielkiego Ksistwa Poznaskiego.

Pozna peen jest ciekawych miejsc. Na Starym Rynku mona znale per renesansowej architektury, zabytek klasy zerowej, ratusz. Drugim zabytkiem tej samej klasy jest poznaska fara i pozostae obiekty dawnego kompleksu jezuickiego. Na wzgrzu nad Starym Rynkiem gruje Zamek Krlewski wraz z fragmentem murw obronnych. Innym wanym miejscem jest Ostrw Tumski bdcy najstarsz czci miasta - kolebk polskiej pastwowoci na ktrym znajduje si najstarsza w kraju katedra bdca miejscem pochwku pierwszych wadcw Polski, pozostaoci ksicego palatium z X wieku wraz z odkryt przez archeologw wiosn 2006 r. rotund Dbrwki.

Atrakcji dopeniaj liczne kocioy, paace i zamki a take monumentalne budowle "dzielnicy cesarskiej", w tym najwaniejszy Zamek Cesarski. Dla osb spragnionych obcowania z przyrod swoje podwoje otwieraj dwa ogrody zoologiczne, ogrd botaniczny, palmiarnia oraz zabytkowe parki.

Na list ciekawych obiektw naley rwnie wpisa zabytki architektury przemysowej, obiekty sportowe oraz stanowice centrum wystawiennicze naszego kraju Midzynarodowe Targi Poznaskie.

Ciekawym miejscem czsto odwiedzanym przez turystw jest ulica Pwiejska z dua iloci restauracji i sklepw przy ktrej znajduje si Stary Browar oficjalnie uznany za najpikniejsze centrum handlowe na wiecie przez midzynarodow fundacj ICSC.

Przez Pozna przebiegaj trasy turystyczne: europejski Szlak Romaski, Szlak Piastowski oraz Trasa Krnicka. Wok miasta wytyczono rowerowy "Piercie Poznaski" poczony z centrum siedmioma szlakami dojazdowymi.

rdo: Wikipedia

Zobacz również inne publikacje:

kontakt: formularz kontaktowy

green